Sæson 2023-24

Klubmesterskab og generalforsamling d.21.04.204

Tilmelding til klubmesterskabet

- Tilmelding sendes til som svar på denne mail

- Alle medlemmer, ungdomsspillere og motionister kan deltage

- Tilmelding senest søndag d.14.04.2024


Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling indkomne forslag - herunder vedtægtsændringer

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Evt.


Indmeldelse: Kom bare til træning, trænerne har indmeldesesblanketter.

Opstart d.28.08.2023

For nye spillere er der er en gratis klub t-shirt

Gamle spillere kan købe en ny t-shirt
 

Der er træning både mandag og torsdag for begyndere og øvede

Begyndere: kl. 16:30-17:30

Træner mandag: Cindy plus hjælpetrænere

Træner torsdag: Cindy plus hjælpetrænere

Øvede: kl. 17:30-18:30

Træner mandag: Steen

Træner torsdag: Allan

 

Træningen foregår i hallen på Vildbjerg Skole 

Motionister træner 18:45-21:45 både mandag og torsdag.

Vi har mulighed for at låne ketchere ud til enkelte spillere i starten, men regner med at forældrene køber eller låner en passende ketcher, hvis man beslutter sig for at spille.

HUSK! At medbringe indendørs sko hver gang

Du kan også finde os på Facebook under gruppen ''Vildbjerg Badminton''.

Del siden