Fjerbolde kan købes ved Aase Kjær om mandagen pga. af pristigninger er prisen nu 200 kr. pr. rør. Om torsdagen kan de købes ved Tina Teilmann og her er prisen den samme.