Afslutningsdatoer

Sidste træningsuge er uge 15 både for ungdom og motionister

Vi holder motionistafslutning mandag d. 8 april fra kl. 18.45, hvor I bliver sat sammen med en tilfældig makker og spiller doubleturnering, med fine præmier. 

Vi takker for en god sæson og ses til august igen! Nøjagtig tilmeldingsaftensdato bliver opslået senere på hjemmesiden og i lokalavisen.

Generalforsamling d. 8. april

Generalforsamling

I Vildbjerg Badmintonklub

 

Mandag den 08 april 2019 kl. 17.30

På skoletorvet Vildbjerg Skole

 

Dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning ved formanden

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag-herunder vedtægtsændringer

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

   På valg

   Brian Jensen (modtager genvalg)

   Frank Hyldgaard(modtager genvalg)

  7.Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Evt.

Kort info

Der er træning både mandag og torsdag for begyndere og øvede

Begyndere: kl. 16:30-17:30

Øvede: kl. 17:30-18:30

Træner: Mads Buus

Hjælpetræner: Cindy Gammelager Jensen

Træningen foregår i hallen på Vildbjerg Skole 

Motionister træner 18:30-21:45 både mandag og torsdag.

Vi har mulighed for at låne ketcher ud til enkelte spillere i starten, men regner med at forældrene køber eller låner en passende ketcher, hvis man beslutter sig for at spille.

HUSK! At medbringe indendørs sko hver gang

Du kan også finde os på Facebook under gruppen ''Vildbjerg Badminton''.